13.09.2019 47602836 Lojistik Bilgi sistemi MOLBİS ithalat-ihracat anlık takibatı ile Eşya Takip ve Analitik Performans GET-APP uygulaması

13.09.2019 47602836 Lojistik Bilgi sistemi MOLBİS ithalat-ihracat anlık takibatı ile Eşya Takip ve Analitik Performans GET-APP uygulaması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :21646112-719

Konu   :Get-App Versiyon 2

 

 

13.09.2019 / 47602836

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :01.11.2017 tarihli ve 30084628-010.06.02/00029140740 sayılı yazı.

Bakanlığımızca yürütülen Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesi (MOLBİS) 3 temel hedeften oluşmakta olup, ithalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini ön gören ilk hedef, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulamasının yazılımı ile tamamlanmıştır. Böylece 2017 yılı Kasım ayı itibariyle dış ticaret erbabımız, ithalat ve ihracat süreçlerini aşama aşama izlemeye başlamıştır.

Muhtelif tarihlerde iletilen kullanıcı talepleri ve Bakanlığımız bilgi sistemlerindeki gelişmeler doğrultusunda, ithalat ve ihracatta faydalanılan belgelere ait bilgiler de GET-APP üzerinden sunulmaya başlanmıştır. Kullanıcılar, GET-APP ile temel olarak işlem tarihleri, işlem tarafları ve belge numaraları bilgisine erişebilmektedir.

Diğer taraftan, ithalat ve ihracat sürelerinin dönemsel ölçümü ve tahminini içeren MOLBİS projesinin ikinci hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde;

İthalatçı ve ihracatçı ile paylaşılmak üzere

 İthalatçıların ve ihracatçıların yeni başlattıkları işlemler için tahmini tamamlanma süresi ve

– Gümrüklere, rejimlere, taşıma şekillerine vb göre ortalama ithalat ve ihracat süresi,

Gümrük idaresi ile paylaşılmak üzere

 Gümrük Müdürlüklerinde yeni başlatılan ithalat/ihracat işlemleri için tahmini tamamlanma süresi

hesaplanmış ve GET-APP Versiyon 2 yazılımına entegre edilmiştir.

Bugüne kadarki değişiklikler aşağıda adı geçen modüller altında GET-APP Versiyon 2 yazılımına ilave edilmiştir.

– Detaylı Beyan (İlave- İhracat Beyannamelerinde Tahmini Süre Sütunu)

– NCTS işlemleri

– TIR işlemleri (Yeni)

– Varış İşlemleri (İlave-İthalat Beyanlarında Tahmini Süre Sütunu)

– Ceza Kararı

– Ek Tahakkuk Kararı (Yeni)

– Elektronik Belge

– İşlem Süresi (Yeni)

Bu bağlamda, GET-APP Versiyon 2 yazılımı 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uygulamasından faydalanmak yönündeki talepleri de karşılanmıştır.

İşlem Süresi modülü altındaki Tahmini Süreler ekranından, seçili tarihteki açık ihracat/ithalat için tahmini tamamlanma süresine erişilebilir. İthalat tahmin süresi, sınır gümrük idaresine/iç gümrük idaresine varan eşyanın, varış tarihi itibariyle ne kadar sürede serbest dolaşıma sokulabileceğini göstermektedir. Tahmini süre, “alıcı, eşya, gümrük idaresi, mesai saati, mevsim” gibi bazı değişkenlere göre hesaplanmaktadır. İhracat tahmin süresi, beyannamesi tescil edilen eşyanın, tescil tarihi itibariyle Türkiye gümrük bölgesini ne kadar sürede terk edebileceğini göstermektedir. Tahmini süre, “gönderici, eşya, gümrük idaresi, mesai saati, mevsim” gibi bazı değişkenlere göre hesaplanmaktadır. Fiili işlem süresi tahmin edilen süreyi aşan ithalat/ihracat satırı kırmızı ile işaretlenmektedir.

GET-APP uygulamasını kullanan “gönderici, alıcı, beyan sahibi ve taşıyıcı” ise kendisini ilgilendiren tahmini tamamlanma süresine, Detaylı Beyan ve Varış İşlemleri modüllerinden erişebilir.

Bakanlığımız çalışanları, BİLGE Yetkilendirme programındaki GET-APP-Memur profili yetkisini alarak GET-APP uygulamasını kullanabilir.

GET-APP uygulaması ile ilgili ilave açıklamalar, Bakanlığımız web sitesinde yer almaktadır: https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Content/SIK%20SORULAN%20SORULAR.pdf

İthalat ve ihracat işlemlerini daha etkin takip edebilmek, ticaret erbabının taleplerini daha kolay karşılayabilmek ve aksaklıklara gecikmeden müdahale edebilmek için GET-APP uygulamasından en üst düzeyde faydalanılması önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda idarenizin uygulama ile ilgili varsa görüş ve beklentileri ile eğitim taleplerinin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}