12.9.2011 Tarihli ve 2011-2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2425

12.9.2011 Tarihli ve 2011-2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2425

17/4/2020 TARİHLİ VE 2425 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 2425

18.04.2020 tarih ve 31103 sayılı R.G.

12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma Ek Karara ilişik Ek-I ve Ek-II, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
15/9/201128055
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
1/6/201228310
30/5/201529371
31/12/201629935

EK-I

G.T.PİLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
12348
567
51.11100020202020
51.12200020202020
52.08300020202020
52.09400020202020
52.1000020202020
52.1100020202020
54.075,6,*00020202020
54.08*00020202020
55.12*00020202020
55.13*00020202020
55.14*00020202020
55.157,*00020202020
55.168,9,*00020202020
61.0100030303030
61.0200030303030
61.0300030303030
61.0400030303030
61.0500030303030
61.0600030303030
61.0700030303030
61.0800030303030
61.0900030303030
61.1000030303030
61.1200030303030
62.0100030303030
62.0200030303030
62.0300030303030
62.0400030303030
62.0500030303030
62.0600030303030
62.0700030303030
62.0800030303030
62.1100030303030

* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.

1 5111.11 ve 5111.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

2 5112.11 ve 5112.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5208.11, 5208.12, 5208.13,5208.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

4 5209.11, 5209.12, 5209.19 pozisyonları altındaki eşyadan 40.10 pozisyonunda yer alan eşyanın üretimine mahsus ağartılmamış pamuklu mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5407.51 ve 5407.61.10 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 1500tur/mt ve üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

6 5407.10 pozisyonu altındaki eşyadan 5903.10.90.90.00 veya 3921.90.60.00.12 pozisyonlarında yer alan eşyanın üretimine mahsus yüksek mukavemetli polyester bezler için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5515.13 ve 5515.22 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5516.31,5516.32, 5516.33 ve 5516.34 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5516.11 pozisyonu altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

EK-II

G.T.PİLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
12348
567
3005.90.3100020202020
3005.90.5000020202020
52.1200020202020
5309.2100012121212
5309.2900012121212
56.03*00020202020
56.0800020202020
58.0100020202020
58.0200020202020
5901.10.00.00.00*00020202020
59.03*00014141414
60.0100020202020
60.0200020202020
60.0300020202020
60.0400020202020
60.0500020202020
60.0600020202020
62.0900030303030
62.1200030303030
62.1500030303030
63.0200020202020

* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}