12.06.2017 25723908 Sınav komisyon değerlendirmelerinde Stajyerlerin çift sigortalı olması durumunda fiilen çalışıp çalışmadığının tespiti

12.06.2017 25723908 Sınav komisyon değerlendirmelerinde Stajyerlerin çift sigortalı olması durumunda fiilen çalışıp çalışmadığının tespiti

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-010.07.01

Konu   :Gümrük Müşavir

Yardımcıları/Stajyerleri

 

12.06.2017 / 25723908

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin belgelerinin düzenlenmesi aşamasında veya sınav komisyon değerlendirmeleri neticesinde bazı adayların hem gümrük müşaviri yanında çalıştığı hem de başka bir işte çalıştığı yönünde çift sigorta primlerinin mevcut olduğu anlaşılması üzerine, adayın hangi işte fiili olarak çalıştığının tam olarak tespiti yapılamadığından fiilen staj yapmadıkları gerekçesiyle izin belge talepleri reddedilmiş ise de bu durum bazı adaylar açısından mağduriyete, sızlanmalara ve şikayetlere yol açtığı anlaşılmıştır.

Konuyla alakalı olarak Bakanlık Makamından alınan 07/06/2017 tarihli ve 25522214 sayılı onay ile “..yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar gün içerisinde bir gümrük müşavirinin yanında çalıştığını tevsik eden stajyer/gümrük müşavir yardımcılarının çalışma sürelerinin Kanunun 227 ve 228 inci maddelerinde yer alan sürelerden sayılması” uygun bulunmuştur.

Bu itibarla kurulan sınav komisyonlarının çift sigortalı olan adaylardan gerek görmeleri halinde ek bilgi ve belge talep ederek durumu değerlendirmeleri ve sonucu düzenlenecek tutanakta belirtmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gereği: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi: Gümrük Müşavir Dernekleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}