12.01.2021 60573502 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi – İthalat İşlemleri İndirimi

12.01.2021 60573502 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi – İthalat İşlemleri İndirimi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-82858591-161.99[GGM-2016AÜ
             T]-00060573502
Konu  :2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve
             YGM Asgari Ücret Tarifesi – İthalat
             İşlemleri İndirimi
 
 
 
12.01.2021 / 60573502
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi      :19.02.2020 tarihli, 52472874 sayılı yazımız.
2021 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 29.12.2020 tarihli, 31349 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
Bilindiği üzere, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 31.12.2019 günlü 30995 sayılı, 4 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değişik 5/A maddesi, “Bakanlık (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir” hükmünü amirdir.
Bu itibarla, mezkûr Tebliğin EK-1 İthalat İşlemleri Bölümünde yer alan hizmetler kapsamında, kıymet sınırlaması olmaksızın 87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden ithalinde, mezkûr Tebliğde yer alan asgari ücretler dikkate alınmayacak olup, 2021 yılı için hizmet bedeli 253.- TL olarak uygulanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
 
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}