1182 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

1182 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1182

Karar Tarihi: 18.04.2018

18.04.2018 tarih ve 30395 Mükerrer sayılı R.G.

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.04.2018 Perşembe günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 17.04.2018 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.04.2018 tarihli 87’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}