11.12.2018 39699707 Bulgaristan varışlı taşıtların TIR kuyruklarının önüne geçilmesi için Hamzabeyli gümrüğüne yönlendirilmesi

11.12.2018 39699707 Bulgaristan varışlı taşıtların TIR kuyruklarının önüne geçilmesi için Hamzabeyli gümrüğüne yönlendirilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.05.01

Konu   :Bulgaristan Varışlı Taşıtlara İlişkin

İşlemler

 

 

11.12.2018 / 39699707

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 84/5 maddesi “ Transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümler saklıdır. Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede; gerek Kapıkule gerekse de Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibarıyla; bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmaları uygun bulunmuştur.

Konu hakkında TİM, TOBB, UND, UTİKAD, UKAT ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine gerekli bilgilendirme yapılacak olup bu hususta gerekli kontrollerin hareket/giriş gümrük idarelerince taşıtın sevkinden önce gerçekleştirilmesine ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nce de bu kapsamdaki taşıtların Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü’ne yönlendirilmesine ilişkin olarak bağlantınız gümrük idarelerinde görevli personelin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}