10.08.2018 36578366 YGM Gümrük Genel Tebliğinin bazı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin değişikliğinin 40.maddesinin iptal edilmesi

10.08.2018 36578366 YGM Gümrük Genel Tebliğinin bazı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin değişikliğinin 40.maddesinin iptal edilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-010.05

Konu   :YGM Uygulaması İle İlgili

Mahkeme Kararları

10.08.2018 / 36578366

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 2008 yılında uygulamaya geçirilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili detaylı düzenlemeler 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ile belirlenmiştir. Ancak söz konusu Tebliğle getirilen düzenlemelerden bazılarının iptali amacıyla Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır.

Bu minvalde açılan davalara bakan Danıştay 15. Daire tarafından mezkur Tebliğin 5 nci maddesi (birinci fıkra hariç), 7 nci maddesi (birinci fıkra hariç), 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 20 nci maddesi, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (k) bentleri ile Geçici 1. Maddesinin (7 Seri No.lu Tebliğle değişmeden önceki hali) iptaline karar verilmiştir.

Bunun yanında, yine Danıştay 15. Dairede görülmekte olan bir diğer yargılamada, 07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 40. maddesi iptal edilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}