10.08.2017 27205956 Alanya Gümrük Müdürlüğünün A Sınıfı Olması ile her türlü gümrük işlemlerini yapabileceği

10.08.2017 27205956 Alanya Gümrük Müdürlüğünün A Sınıfı Olması ile her türlü gümrük işlemlerini yapabileceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.01[GGM-02.05]

Konu   :Alanya Gümrük Müdürlüğünün A

Sınıfı Olması

 

10.08.2017 / 2720596

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Alanya Gümrük Müdürlüğü, B sınıfı bir gümrük idaresi olarak yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir. Ancak Bakanlık Makamının 09.08.2017 tarihli ve 27137933 sayılı Onayı kapsamında, Alanya Gümrük Müdürlüğünün A sınıfı gümrük idaresi olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 560 ıncı maddesinin birinci fıkrası;

“Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının bahsi geçen Onayı ve söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında, Bakanlığımız kurumsal web sayfasında Alanya Gümrük Müdürlüğü A sınıfı gümrük idaresi olarak belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}