10.07.2017 26403610 E-fatura sistemlerinde 1210 ya da 1220 kodu alındığında faturaların kağıt çıktıları ile işlem tesisi

10.07.2017 26403610 E-fatura sistemlerinde 1210 ya da 1220 kodu alındığında faturaların kağıt çıktıları ile işlem tesisi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-946.03

Konu   :E – Fatura

 

10.07.2017 / 26403610

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 30.06.2017 tarihli ve 73421605-106.05/00026167258 sayılı yazımız.

b) 05.07.2017 tarihli ve 73421605-106.05/00026271092 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 01.07.2017 tarihi itibariyle E-fatura Sistemine kayıtlı olan mükellefler için E-fatura uygulaması zorunlu olarak başlatılmış olup konu ile ilgili ilgi (a)’da kayıtlı yazımızla dağıtımı yapılan 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

E-Fatura Uygulamasında yaşanabilecek teknik sorunlarda Bakanlığımız E-fatura Portalı’na giriş yapılabilmesi için alınması gereken yetkiler ile ilgili olarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda bazı gümrük idarelerimizde kağıt ortamında düzenlenen faturaların ne olduğuna ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılmış olup, Gelir İdaresi Başkanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, e-faturaların kağıt çıktıları ile işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

H. Hasan Murat ÖZSOY

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}