10.04.2019 43360047 Kağıtsız gümrük beyannamesi kapsamında DİİB satır kodu ile görüntülenebildiği ve 44 haneye otomatik atandığı

10.04.2019 43360047 Kağıtsız gümrük beyannamesi kapsamında DİİB satır kodu ile görüntülenebildiği ve 44 haneye otomatik atandığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-450

Konu   :Kağıtsız Gümrük-DİR Belgeleri

 

 

10.04.2019 / 43360047

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

Bilindiği üzere; Genel Müdürlüğümüzce öncelikle ihracat işlemleri olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için “kağıtsız gümrük” projesi yürütülmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

Bu kapsamda, esasen elektronik ortamda işlem gören “Dahilde İşleme İzin Belgeleri”nin kağıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapılmıştır.

Bu noktada, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi-Kalem-Genel Bilgiler ekranına “Dahilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu” bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı “Vergi ve Dokümanlar” alanına otomatik olarak atanması sağlanmıştır.

Bu itibarla, gümrük beyannamesinin 44 no.lu Vergi ve Dokumanlar alanında 0253 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kağıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmayacağından söz konusu belgelerin BİLGE Sisteminde kullanımı 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}