09.08.2019 46755748 e-ihracat 110 kodlu, e-ithalat 140 kodlu beyanname satın alındığında ayrıca ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği

09.08.2019 46755748 e-ihracat 110 kodlu, e-ithalat 140 kodlu beyanname satın alındığında ayrıca ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :73773257-825.01

Konu   :2019/5 Sayılı Genelge

 

09.08.2019 / 46755748

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 23.07.2019 tarihli ve 73773257-825.01/46206660 sayılı yazımız.

b) 06.08.2019 tarihli ve bila sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla, 20.02.2019 tarihli 2018/1 sayılı Genelge eki listeye “kağıtsız gümrük” projesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilecek ihracat ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretlerle ilgili 19.07.2019 tarihli 2019/5 sayılı Genelge gönderilerek söz konusu beyanname ücretlerinin gümrük beyannamesinin “Beyan Sahibi/Temsilcisi” başlıklı 14 nolu hanesinde yer alan bilgiler esas alınarak tahsil edileceği hususunda bilgi verilmişti.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda ise özetle, anılan Genelgede belirlenen ücretlerin nasıl, nereye, hangi hesaba ödeneceği ile ilgili bilgi bulunmadığı ve söz konusu ücretlerin gümrük beyannamesinin 14 nolu hanesinde yer alan bilgiler yerine ilgili rejime göre 2 veya 8 nolu hanesinde yer alan bilgiler esas alınarak işlem yapılması istenilmiştir.

Bilindiği üzere, 09.05.2012 tarihli 2012/04 sayılı Genelge ile Bakanlığımız görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda basım, dağıtım ve satış usulleri düzenlenerek genelge ekinde de bedelli ve bedelsiz satışı/dağıtımı yapılacak belgeler (ve varsa ücretleri) belirlenmiş, 2018/1 sayılı Genelgeyle de söz konusu belge/ücret listesi revize edilmiştir.

Bu çerçevede, 2019/5 sayılı Genelgeyle belge satışı konusunda yeni bir düzenleme yapılmamış olup anılan Genelgeyle 2012/4 sayılı Genelgeyle düzenlenen ve 2018/1 sayılı Genelgeyle revize edilen belgelerin ücretlerini gösteren listeye “110 kodlu e-ihracat beyannamesi”, “140 kodlu e-ithalat beyannamesi” ilave edilmiştir.

Diğer taraftan, halihazırda basılı beyanname ve devam formlarının satışı da devam etmekte olup söz konusu beyannamelerin büyük bir kısmı (toplam satılan miktarın yaklaşık % 70’i) Gümrük Müşavirliği firmalarınca satın alınmaktadır.

Bu itibarla, 19.07.2019 tarihli 2019/5 sayılı Genelgeyle eklenen “e-ihracat”, “e-ithalat” beyannameleriyle ilgili uygulamanın başlamasıyla birlikte 2018/1 sayılı Genelge eki “Gümrük Beyannameleri Listesi”nde bulunan belge kodu 100 olan “e-KTF” uygulamasında olduğu gibi yükümlülerin ilgili bankalara bedel yatırdıktan sonra ayrıca ıslak imzalı belge vermesine gerek kalmaksızın BİLGE Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin yapılması mümkün olabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}