09.02.2018 31941657 GTS kapsamından çıkarılan ülkelerden ithalatlarda da geçici madde hükmünün uygulanacağı

09.02.2018 31941657 GTS kapsamından çıkarılan ülkelerden ithalatlarda da geçici madde hükmünün uygulanacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-110.99

Konu   :2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi

Kararına Ek Karar

 

09.02.2018 / 31941657

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 29.01.2018 tarihli ve 31613034 sayılı yazımız.

b) 31.01.2018 tarihli ve 31665971 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile 31/12/2017 tarihli, 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile gümrük vergisi yükselen ve düşen eşyaya ilişkin işlemlerin nasıl tesis edileceği hususunda talimat verilmişti.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile de, “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar“da “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” (GTS) sütununun güncellenmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine yönelik hususlarla ilgili olarak konunun Ekonomi Bakanlığına intikal ettirildiği, GTS çerçevesinde işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak Bölge Müdürlüklerinizin ayrıca talimatlandırılacağı bildirilmişti.

Diğer taraftan, GTS kapsamından çıkarılan ülkeler için uygulanacak olan gümrük vergisinin “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ının geçici birinci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin gümrük idarelerinde tereddütler yaşanıldığı anlaşılmış olup, söz konusu durumlar için de ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile GTS sütununun güncellenmesi nedeniyle ek mali yükümlülüğün nasıl hesaplanacağına ilişkin hususlar Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilmiş olup, söz konusu yazımıza cevap alınmasını müteakip bu konuda Bölge Müdürlükleriniz ayrıca talimatlandırılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Alpay ARAS

Bakan a.

Daire Başkanı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}