08.05.2020 54269080 A.TR Dolaşım Belgesi ibraz süresinin Covid-19 mücbir sebep ile Şubat-Haziran arasında durdurulduğu

08.05.2020 54269080 A.TR Dolaşım Belgesi ibraz süresinin Covid-19 mücbir sebep ile Şubat-Haziran arasında durdurulduğu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.01

Konu   :Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri

08.05.2020 / 54269080

DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28 Eylül 2006 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kararla düzenlenmekte olup; anılan Kararın 5. maddesine göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin tercihli rejimden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz ile aralarında Serbest/Tercihli Ticaret Anlaşmaları bulunan veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden tek taraflı olarak yararlanan ülkelerden ithal edilen eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için ise ilgili Anlaşmada ya da mevzuatta öngörülen menşe ispat belgelerinin gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan Covid-19 salgını nedeniyle yukarıda belirtilen belgelerin temini ve ibrazı konusunda güçlükler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede;

– eşyanın ihracı esnasında düzenlenmekle birlikte salgın nedeniyle yaşanılan olumsuz durum nedeniyle bu belgelerin ithalatçılarımız tarafından temin ve gümrük idarelerimize ibraz edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilecek olup,

– belgelerin düzenlenme tarihlerinden başlamak suretiyle ibraz edilmelerini gerektiren geçerlilik süreleri (örneğin A.TR Dolaşım Belgeri için dört aylık süre), yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın, 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuştur. Söz konusu tarihler arasında geçen süre, belgelerin geçerlilik süresi hesabında dikkate alınmayacak ve anılan süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}