08.02.2018 31889998 Romanya Ulusal Kefil Kuruluş Değişikliğinde TIR karnelerinin geçerlilik süresi

08.02.2018 31889998 Romanya Ulusal Kefil Kuruluş Değişikliğinde TIR karnelerinin geçerlilik süresi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033-010.05[GGM-TIR

İŞLEMLERİ]

Konu   :Romanya Ulusal Kefil Kuruluş

Değişikliği

08.02.2018 / 31889998

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :    a) 25.01.2018 tarihli ve 31537051 sayılı yazımız.

b) 07.02.2018 tarihli ve 31853102 sayılı yazımız.

İlgi yazılarımız konusuna ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 08.02.2018 tarihli ve 2342 sayılı yazıda özetle; son günlerde Romanya kefil kuruluşu ARTRI’den TIR Karnesi alarak ülkemizden taşıma yapmak isteyen karne hamillerinin ibraz ettikleri TIR Karnelerinin kabul edilmemesi nedeni ile gümrük idarelerimizde sıkıntı yaşadıkları ve sorunun çözümlenmesi için Birliklerinden yardım talep ettiklerinden bahisle, Uluslararası Taşımacılar Birliği (IRU) ile yapılan görüşmelerde 31.01.2018 tarihinden önce ARTRI tarafından düzenlenmiş karnelerin sigorta kapsamında olduğu ve geçerliliklerini koruduğu ve bu nedenle geçerlilik tarihi dolmamış olan TIR Karnelerinin gümrük idarelerince kabul edilebileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, ARTRI tarafından 31 Ocak 2018 tarihi saat 23.59’a kadar düzenlenmiş olan TIR Karnelerinin geçerlilik süreleri sona erene kadar hareket gümrük idarelerince kabul edilmesinde tereddüt edilmemesi gerekmektedir.

Bağlantı gümrük idarelerinizde TIR Karnesi işlemlerinin yürütülmesinde görevli personelin konuya ilişkin olarak ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

EKLER:

1- 1 adet yazı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

GÜMRÜK VE TİCARET                                                                TÜRKİYE

BAKANLIĞINA                                                                  ODALAR VE BORSALAR

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)                                                       BİRLİĞİ

 

ANKARA

 

Tarih  : 08.02.2018 2348

Sayı    : 0512/

Konu  : Romanya Kefil Kuruluş Değişikliği

 

 

 

İlgi      :23.01.2018 tarihli ve 1308 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Romanya Kefil Kuruluşu ARTRI ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından karşılıklı imzalanan Taahhüt Senedinin feshedileceği bu karara istinaden, küresel garanti zinciri sigortacıları tarafından ARTRI adına düzenlenen teminat kapsamının 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmayacağı ancak bu tarihe kadar ARTRI tarafından düzenlenen TIR Karnelerinin geçerli olacağı bildirilmiştir.

Son günlerde Romanya Kefil Kuruluşu ARTRI’den TIR Karnesi alarak ülkemizden taşıma yapmak isteyen Karne Hamillerinin, ibraz edilen TIR Karnelerinin kabul edilmemesi nedeni ile gümrük idarelerimizde problem yaşadıkları ve sorunun çözümü hakkında yardım talebinde bulundukları yönündeki istekleri Birliğimize ulaşmıştır.

Konu üzerine IRU ile yapılan görüşmelerde; 31.01.2018 tarihinden önce ARTRI tarafından düzenlenmiş karnelerin sigorta kapsamında olduğu ve geçerliliklerini koruduğu bu nedenle geçerlilik tarihi dolmamış olan TIR Karnelerinin gümrük idarelerince kabul edilebileceği IRU tarafından teyit edilmiştir.

Bilgilerini ve Bakanlığınız merkez birimleri ve taşra teşkilatlarına bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

 

Cengiz DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}