07.09.2018 37055942 Rusya menşeli ithalatlarda fatura onayı aranması uygulamasının 06.9.2018 itibarile kaldırıldığı

07.09.2018 37055942 Rusya menşeli ithalatlarda fatura onayı aranması uygulamasının 06.9.2018 itibarile kaldırıldığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   :Rusya Fatura Onayı

 

07.09.2018 / 37055942

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 05.10.2017 tarihli ve 28449773 sayılı yazımız.

b) 27.10.2017 tarihli ve 29041024 sayılı yazımız.

c) 31.10.2017 tarihli ve 29124433 sayılı yazımız.

d) 16.11.2017 tarihli ve 29581890 sayılı yazımız.

e) 22.12.2017 tarihli ve 30576709 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu hususlara ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 06.09.2018 tarihli ve 87041 sayılı yazıda;

” Malumları olduğu üzere, 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmaktadır.

Söz konusu uygulamanın bugünkü tarih itibariyle (06.09.2018) uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.”

denilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve mezkur yazı konusunun gümrük hizmetinden faydalananlara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

EK: 1 adet yazı örn.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :62712513 – 724.01.01 – E.87041

Konu   :Rusya Federasyonu Fatura Onayı

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :05.10.2017 tarihli ve 106809 sayılı yazı

Malumları olduğu üzere, 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmaktadır.

Sözkonusu uygulamanın bugünkü tarih itibariyle (06.09.2018) uygulama kapsamı tüm ürünlerde yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}