07.07.2020 55604143 Sağlık Bakanlığı Ulusal Elektronik Tebligat sistemi UETS adresinin Ticaret Bakanlığı EBYS tanımlandığı

07.07.2020 55604143 Sağlık Bakanlığı Ulusal Elektronik Tebligat sistemi UETS adresinin Ticaret Bakanlığı EBYS tanımlandığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı     :19696635-805.99

Konu   :Sağlık Bakanlığı Ulusal Elektronik

Tebligat Sistemi UETS Adresi

Güncellemesi

 

07.07.2020 / 55604143

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü`nün 02.07.2020 tarihli ve 125409 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yazısında; adı geçen Bakanlığın Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 35756-76579-89740 adresi olup, Bakanlığımız Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) tanımlama işlemi Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz rica ederim.

 

Cemalettin ÇOGURCU

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

Ek: 1 adet yazı

 

Dağıtım:

Tüm Merkez Teşkilatı

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Tüm Gümrük, Ticaret Müşavirlik, Ataşelik ve Ofisleri

Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}