07.07.2020 55603639 Yabancı plakalı romörk yarı romörkların geçiş belgesi kontrolü Ro-Ro veya Ro-La UBAK Covid-19 istisnasının sonlandırıldığı

07.07.2020 55603639 Yabancı plakalı romörk yarı romörkların geçiş belgesi kontrolü Ro-Ro veya Ro-La UBAK Covid-19 istisnasının sonlandırıldığı


T.C.


TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.01.04.01

Konu   :Romörk/Yarı Romörkların Geçiş

Belgesi Kontrolü

 

07.07.2020 / 55603639

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 08.04.2020 tarihli ve 96603261-120.01.04.01/00053759124 sayılı yazımız.

b) 14.04.2020 tarihli ve 96603261-120.01.04.02/00053879158 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusuna ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 06.07.2020 tarihli ve E.36741 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

 

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

 

 

EKLER:

– 1 adet yazı

 

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Murat BAŞTOR

Bakan a.

Genel Müdür

 

T.C.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı     :98977746-724.01.01-E.36741                                                                                06.07.2020

Konu   :Romörk/Yarı Römorkların Geçiş

Belgesi Kontrolü

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 03.04.2020 tarihli ve 98977746-724.01.01-E.22872 sayılı yazımız.

            b) 14.04.2020 tarihli ve 98977746-724.01.01-E.24126 sayılı yazımız.

İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle, uluslararası taşımalarında komple taşıt yerine yarı römork/dorse taşımacılığına talebin arttığı dikkate alınarak ve bu tür taşımalara kolaylık sağlanabilmesini teminen, kombine taşımacılık (Ro-Ro veya Ro-La) kullanılarak ülkemize gelecek veya ülkemizden gidecek çekicisiz yabancı plakalı römork veya yarı-römork taşıt birimleri için ikinci bir talimata kadar geçici olarak geçiş/UBAK belgesi aranmayacağı belirtilmiş, ilgi (b)`de kayıtlı yazımızda ise, bu taşımalar için U-Net otomasyon sisteminde bir muafiyet kodu (19- Kovid 19 nedeniyle Ro-Ro veya Ro-La kullanılarak yapılan çekicisiz römork/yarı römork taşımaları) tanımlandığı bildirilmişti.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; COVID-19 kapsamında uluslar arası eşya taşımacılığına getirilen kısıtlamaların kalktığı ve kara sınır kapılarımızdaki taşımaların normale döndüğü gözlemlenmektedir.

Bu kapsamda, kombine taşımacılık (Ro-Ro veya Ro-La) kullanılarak ülkemize gelecek veya ülkemizden gidecek çekicisiz yabancı plakalı römork veya yarı-römorklardan geçiş/ UBAK belgesi aranmaması uygulamasının 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle sonlandırılması ve bu amaçla U-Net otomasyon sisteminde yapılan muafiyet kodu tanımlamasının kaldırılması Bakanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili olarak sınır kapılarının/iç gümrüklerin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

Murat BAŞTOR

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                   Bilgi:

Ticaret Bakanlığına                 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)           Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

                                               Başkanlığına

                                               Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve

                                               Acente Sahipleri Derneğine

                                               Uluslararası Nakliyeciler Derneğine

                                               Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet

                                               Üretenleri Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}