07.07.2017-26299254 Antrepodan Eşya Çıkışı İşlemlerine Yönelik Sistemde Düzenlemeler

07.07.2017-26299254 Antrepodan Eşya Çıkışı İşlemlerine Yönelik Sistemde Düzenlemeler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-604.99

Konu   :Antrepodan Eşya Çıkışı İşlemlerine

Yönelik Sistemde Düzenlemeler

 

 

07.07.2017 / 26299254

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi      :20.4.2017 tarihli, 24313321 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile YGM bulunan ya da bulunmayan tüm antrepolarda, antrepoya eşya girişi; antrepodan eşya çıkışı ve elleçleme işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütüleceği ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip, YGMS’de yer alan “Sayım Tutanağı-Kayıt İşlemleri” bölümünden tutanak tipi olarak “antrepo giriş”, “antrepo çıkış”, “elleçleme” seçeneklerinden uygun olanı seçilmek suretiyle gerekli bilgilerin sisteme kaydedileceği; 14/4/2017 tarihinden sonra YGMS’de onaylanan tüm “antrepo giriş”, “antrepo çıkış”, “elleçleme” tutanak numaraları ve bunlara ilişkin tarih bilgilerine BİLGE Sistemi beyanname tarihçesinden de erişilebileceği ve konuyla ilgili olarak YGMS’den de sorgu yapılabileceği hususlarına da yer verilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 338 inci maddesine göre gümrük antrepo rejimine tabi olarak depolanan eşyanın antrepodan kesin çıkışı, rejimi sona erdiren gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile mümkündür. Bu çerçevede, bir antrepo beyannamesi kapsamı eşya, bir seferde antrepodan çıkarılabileceği gibi birden fazla seferde de antrepodan çıkarılabilir. İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere tüm antrepolarda eşya çıkışları için “antrepo çıkış tutanağı” düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, sistemde bir antrepo beyannamesi kapsamı eşya için birden fazla antrepo çıkış tutanağı düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bir antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyanın tamamının antrepodan çıkıp çıkmadığının sistem üzerinden takip edilmesi önem arz etmekte olup bu kapsamda YGMS’de düzenleme yapılmıştır.

Buna göre YGMS’de “Antrepo Çıkış Tutanağı” alanında yapılması gereken işlemler ile sistemden yapılabilecek sorgulamalar aşağıda belirtilmiştir:

1- Bir antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın bir seferde antrepodan çıkarıldığı durumda, YGM/memurlarca “Antrepo Çıkış Tutanağı”nda yer alan antrepo beyannamesi form satırındaki “Bu beyannamenin tamamı antrepodan çıktı mı?” sorusu için ‘evet’ seçilecektir.

2- Bir antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın birden fazla seferde antrepodan çıkarılması başka bir ifadeyle antrepodan parçalı çıkış olması durumunda, YGM/memurlarca son çıkışa kadar “Antrepo Çıkış Tutanağı”nda yer alan antrepo beyannamesi form satırındaki “Bu beyannamenin tamamı antrepodan çıktı mı?” sorusu için ‘hayır’ seçilecek, antrepodan son çıkışta ise ‘evet’ seçilecektir.

3- Bir beyanname kapsamı eşyanın antrepodan çıkıp çıkmadığının sorgulanmasını teminen; antrepo beyannamesi numarasına göre sorgu yapılabilecektir. Söz konusu sorgu; YGMS’de “Sayım Tutanağı-Kayıt İşlemleri” bölümünde yer alan “Beyanname Bazında Eşyanın Tamamının Antrepodan Çıkışını Sorgulama” alanından yapılabilecektir.

Diğer taraftan, YGMS’de “Sayım Tutanağı-Kayıt İşlemleri” bölümünde yer alan KAYIT ARAMA alanından “antrepo giriş”, “antrepo çıkış”, “elleçleme” tutanak tipine göre de sorgu yapılabilecektir.

Bu bilgiler ışığında, antrepodan eşya çıkışlarının sistem üzerinden izlenebilmesi önem arz etmekte olup YGMS’de “Antrepo Çıkış Tutanağı” alanında yapılması gereken işlemlerin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}