06.10.2017 28477242 Rusya Fatura Onayı

06.10.2017 28477242 Rusya Fatura Onayı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı     :42467338-111.01

Konu   :Rusya Fatura Onayı

 

 

 

06.10.2017 / 28477242

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 05.10.2017 tarihli ve 28449773 sayılı yazıları ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; “Ekonomi Bakanlığının 05.10.2017 tarihli ve 106809 sayılı yazıda; “Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimizin/Ataşeliklerimizin onayı aranması kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulamaya 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlanılacak olup bu tarihten önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış uygulama konusu eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR vs.) gümrük idarelerine ibrazı halinde onay şartı aranmayacaktır.

Bu çerçevede, Rusya Federasyonu menşeli veya çıkışlı aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ithalatında sevk ülkesine bakılmaksızın 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması hususunda gereğini arz ederim.” denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

İhsan ÖZGÜR

Bölge Müdürü a.

Bölge Müdür Yard.

 

 

Ek: 1 Adet Yazı ve ekleri.

 

 

Dağıtım:

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Muhafaza K.İ.M.

Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü

Bursa Laboratuvar Müdürlüğü

EGR,ASB,Risk Kontrol, DTKV,TTGV,TKŞ,

GMH,Transit Şub. Müd.’ne

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   :Rusya Fatura Onayı

 

05.10.2017 / 28449773

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Ekonomi Bakanlığından alınan 05.10.2017 tarihli ve 106809 sayılı yazıda; “Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimizin/Ataşeliklerimizin onayı aranması kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulamaya 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlanılacak olup bu tarihten önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış uygulama konusu eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR vs.) gümrük idarelerine ibrazı halinde onay şartı aranmayacaktır.

Bu çerçevede, Rusya Federasyonu menşeli veya çıkışlı aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ithalatında sevk ülkesine bakılmaksızın 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması hususunda gereğini arz ederim.” denilmektedir.

Diğer taraftan, iş bu yazı konusu hususların gümrük hizmetinden faydalananlara duyurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ürün Listesi Tablosu

 

Gümrük Tarife Pozisyonu

Madde Adı

1001.99 Adi Buğday
1512.11.91.00.00 Ham Ayçiçek Yağı
1005.90.00.00.19 Mısır
0713.10 Kuru bezelye
1006.10 Çeltik
2306.30 Ayçiçeği Küspesi
1001.19.00.00.00 Makarnalık Buğday

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :95496547-724.01.0İ -E.106809                                                            05.10.2017

Konu   :Rusya Fatura Onayı

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

 

Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı Ekte yer alan eşyanın ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimizin/Ataşeliklerimizin onayı aranması kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulamaya 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlanılacak olup, bu tarihten önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış uygulama konusu eşyanın ithalatında, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs.) gümrük idarelerine ibrazı halinde onay şartı aranmayacaktır.

Bu çerçevede Rusya Federasyonu menşeli veya çıkışlı Ekte yer alan ürünlerin ithalatında sevk ülkesine bakılmaksızın 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması hususunda gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EK:

EK Ürün Listesi

 

 

EK 1 ÜRÜNLER LİSTESİ

 

Gümrük Tarife Pozisyonu Madde Adı
1001.99 Adi Buğday
1512.11.91.00.00 Ham Ayçiçek Yağı
1005.90.00.00.19 Mısır
0713.10 Kuru bezelye
1006.10 Çeltik
2306.30 Ayçiçeği Küspesi
1001.19.00.00.00 Makarnalık Buğday

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}