06.07.2017 26316729 Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulamasının taşımacılık sektörü acenta ve asıl sorumlulara duyurulması

06.07.2017 26316729 Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulamasının taşımacılık sektörü acenta ve asıl sorumlulara duyurulması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-102.03

Konu   :Transit Rejiminde Ön Beyan

Uygulaması

 

06.07.2017 / 26316729

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, TIR Karnesi kapsamı taşımalarda (RO-RO ile gelenler dahil) taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25.04.2017 tarihinde başlamıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren ve yayımlanmasını teminen Başbakanlığa sevk edilen Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile, 15/8/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmekte ve karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Buna göre, 15/8/2017 tarihi itibarıyla, eşyaya ilişkin ön beyanın halihazırda alındığı, karayolu ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında başlamış bir transit beyanı ile ya da TIR Sözleşmesi çerçevesinde TIR Karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, giriş gümrük idaresinden bir iç ya da başka bir sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için transit rejimine ilişkin beyanın, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki eşya için işlemler, gümrük idaresine ibraz edilecek transit beyanına istinaden gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, konunun taşımacılık sektörüne ve asıl sorumlulara ivedilikle duyurulmasını teminen sektör temsilcilerine uygulamaya ve uygulamanın başlama tarihine ilişkin gerekli bildirimde bulunulmuş olmakla birlikte, bağlantı idarelerinizce de ilgililere gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}