06.05.2020 54220088 Badem, ceviz, muz, çay, kakao, tohumluk ayçiçeği ve alçak yoğunluk polietilende referans kıymetin sonlandırılması

06.05.2020 54220088 Badem, ceviz, muz, çay, kakao, tohumluk ayçiçeği ve alçak yoğunluk polietilende referans kıymetin sonlandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.04

Konu   :Kıymet Veri Bankası

06.05.2020 / 54220088

DAĞITIM YERLERİNE

Referans fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede faydalanılan verilerdir..

Bilindiği üzere, 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile Kıymet Veri Bankasında da yayımlanan,

-0802.11, 0802.12, 0802.31.00.00.00, 0802.32.00.00.00 tarife alt pozisyonunda/GTİP`inde bulunan kabuklu/kabuksuz bademler ve cevizler,

– 0803 tarife pozisyonunda yer alan muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş),

– 0902 tarife pozisyonunda yer alan çay,

-1206.00.91.00.11, 1206.00.91.00.19, 1206.00.99.00.11, 1206.00.99.00.19 GTİP`lerinde yer alan ayçiçeği tohumu,

kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulduğundan söz konusu eşyaya ilişkin referans/veri fiyat uygulaması kaldırılmıştır.

Ayrıca, Kıymet Veri Bankasında “Tarım Ürünleri” başlığı altında yayımlanan ve sadece %1 KDV`ye tabi 1206.00.10.00.00 GTİP`li “Tohumluk Olanlar” tanımlı eşya ile sadece %8 KDV`ye tabi 1801.00 alt pozisyonunda yer alan kakao cinsi eşyaya ilişkin referans fiyat uygulaması da kaldırılmıştır.

Bununla birlikte, Kıymet Veri Bankasında petrokimyasal ürünler başlığı altında yayımlanan 3901.10.90.00.11 GTİP`inde yer alan Alçak Yoğunluk Polietilen cinsi eşya 26/7/2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11) kapsamında gözetim uygulamasına tabi olduğundan, söz konusu GTİP Kıymet Veri Bankasında petrokimyasal ürünler başlığı altında yayımlanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}