05.10.2017-28437922 Güneş paneli ithalatında gözetim kıymet farkı eklemesi ile serbest bölge üretime istisna

05.10.2017-28437922 Güneş paneli ithalatında gözetim kıymet farkı eklemesi ile serbest bölge üretime istisna

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.99

Konu   :Güneş Panellerinde Gözetim

Uygulaması

 

 

05.10.2017 / 28437922

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :25.09.2017 tarihli, 28148833 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 04.10.2017 tarihli, 106398 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

EK 1: Yazı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :56087813-215.02-E.106398                                                                                    04.10.2017

Konu   :Güneş Panellerinde Gözetim

Uygulaması

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      :20.09.2017 tarihli ve 99799 sayılı yazımız.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde 15.09.2017 tarihi itibariyle 150 ABD Doları/m2 birim kıymet düzeyinden gözetim bölgesi düzenlenmeye başlandığı ve konuyla ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmeleri hususu ilgi de kayıtlı yazımızla Bakanlıklarına iletilmişti.

Bu itibarla, bazı ithalatçı firmaların gümrük beyannamelerinde, gözetim belgesinde hesaplanan birim kıymet yerine fatura kıymetlerini beyan ederek ithalat işlemlerini gerçekleştirdikleri yönünde Bakanlığımıza şikâyetler iletilmektedir.

Bu çerçevede, gözetim belgesi düzenlenen eşyanın ithalatında, gözetim belgesinde yer alan toplam eşya değeri ve birim eşya kıymetinin gümrük beyannamesindeki birim kıymetlerle karşılaştırılması ve gerekli olduğu takdirde ek beyan yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, belgenin 15.09.2017 den önce veya serbest bölgede üretilen eşya için düzenlenmesi vs. sebeplerinden dolayı gerçek kıymet üzerinden düzenlenen gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatında ek beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve konuyla ilgili tüm gümrük idarelerine bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}