03.07.2020 55540897 Suriyeye kiymevi madde ihracatında tahlil sonucu gelmeden eşya sevkine izin verilmemesi ile kısıtlı eşya çıkması durumunda ceza

03.07.2020 55540897 Suriyeye kiymevi madde ihracatında tahlil sonucu gelmeden eşya sevkine izin verilmemesi ile kısıtlı eşya çıkması durumunda ceza

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.99[GGM-08]

Konu   :Suriye`ye Kimyevi Eşya İhracında

Tahlil

 

03.07.2020 / 55540897

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 10.04.2020 tarihli ve 53827007 sayılı yazıda; Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden alınan yazıdan bahisle, yapılan kontrol ve muayene işlemleri sonucunda eşyanın 2019/16 sayılı Genelge uyarınca “Suriye’ye İhracı veya Suriye`ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi” kapsamında yer aldığının tespit edilmesi halinde, yükümlüsüne 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235/2 maddesi uyarınca işlem yapılıp yapılmayacağı ile eşyanın tahlile tabi tutulması durumunda, 2013/29 sayılı Genelgede yer alan “….analiz sonucu beklenmeden, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2013/3 sayılı Genelgesinde belirtilen “ertelenmiş kapatma” işlemine tabi tutulmak suretiyle eşyanın ihracına izin verilmesi” yönünde işlem yapılıp yapılmayacağı hususlarında tereddüt hasıl olduğu ifade edilerek Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenmiştir.

01.07.2020 tarihli ve 55353285 sayılı Bakanlık Makamı Onayı uyarınca;

Suriye`de devam eden iç savaş ve ülkemizi tehdit eden terör olayları nedeniyle, Suriye`ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda belirtilen 2013/29 sayılı Genelge hükmünün uygulanmayarak söz konusu eşyanın tahlil sonucuna kadar bekletilmesi ile tahlil sonucunda herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde eşyanın sevkine müsaade edilmesi,

Tahlil sonucunda, eşyanın 2019/16 sayılı Genelge kapsamında “Suriye’ye İhracında Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi”nde yer aldığının tespit edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/2 maddesi uyarınca cezai işlem tatbik edilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

Dağıtım           :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}