03.07.2017 26205632 Jet-Ski Motorbot Sert Polietilen Bot ve Tekne ticari işimli eşyanın KDV oranları

03.07.2017 26205632 Jet-Ski Motorbot Sert Polietilen Bot ve Tekne ticari işimli eşyanın KDV oranları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 85593407-156.02

Konu   :”Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert

Polietilen Bot” ve “Tekne” Ticari

İsimli Eşyanın KDV Oranı

 

03.07.2017 / 26205632

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

“Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” ticari isimli eşyanın KDV oranı ile ilgili Maliye Bakanlığından alınan 06.06.2017 tarihli ve 50169878-200.03-E.68631 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

EK 1. Bir adet yazı örneği.

 

 

DAĞITIM:

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.

MALİYE BAKANLIGI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ACELE

Sayı     :50169878-200.03-E.68631                                                                          06.06.2017

Konu   :”Jet-ski”, “motorbot”, “sert polietilen

bot” ve “tekne” ticari isimli eşyaların

KDV oranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Dumlupınar Bul. No: 151 Eskişehir Yolu 9.Km. 06800 Çankaya/ANKARA

 

 

İlgi:     a) 24/04/2017 tarihli ve 24445749 sayılı yazınız.

b) 16/05/2017 tarihli ve 25036968 sayılı yazınız.

İlgi (a)’ da kayıtlı yazınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jetski”, “motorbot” ve “sert polietilen bat (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ticari isimli eşyaların; ilgi (b)’de kayıtlı yazınızda ise 8903.99.99.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “motorbot” ve “tekne” ticari isimli eşyaların katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, 2017/9759 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası değiştirilmiş ve 03.02.2017 tarihinden itibaren “yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” bu sıra uyarınca % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Diğer taraftan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bakanlığınıza da intikal ettirildiği anlaşılan 27.04.2017 tarihli ve 36056 sayılı yazısında “… yapısı bakımından bir deniz aracının tekne olarak kabul edilmesine ilişkin bir kısıtlama olmayıp yukarıda belirtilen tanımlar göz önüne alınarak; sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeden olanlar ile motoru dıştan veya içten takmalı olan tüm teknelerin “yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri” kapsamında olması gerektiği değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı yazılarınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski” hariç olmak üzere, “motorbot”, “sert polietilen bat (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ve “tekne” ticari isimli eşyaların 2007/13033 sayılı (BKK) eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

Mahmut SÜTCÜ

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}