02.07.2020 55520312 Gümrük işlemi biten geçici depolamadan eşyanın tesliminde YKTS kayıtlı olan kişilere teslimat yapılacağı denetim tarihi 27.7.2020

02.07.2020 55520312 Gümrük işlemi biten geçici depolamadan eşyanın tesliminde YKTS kayıtlı olan kişilere teslimat yapılacağı denetim tarihi 27.7.2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-161.99

Konu   :YKTS-Ambar Çıkış İşlemleri

 

02.07.2020 / 55520312

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi      :01.06.2020 tarihli ve 73421605-161.99/00054630069 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile eşya tesliminde BİLGE Sistemi`nde ambar çıkış işlemleri esnasında yapılacak kontrolller hakkında bilgi verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Gümrük Müşavirleri Dernekleri`nden alınan muhtelif dilekçelerde     özetle; uygulamada dış ticaret firmalarınca gümrük müşavirlik şirketi bünyesinde çalışan gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı ve diğer kişilerin tek tek ismen sayılarak yetkilendirildikleri ya da dış ticaret firmalarınca doğrudan gümrük müşavirlik şirketine eşya  teslimi için vekaletname düzenlendiği ve daha sonra müşavirlik şirketince tevkil yoluyla bünyesinde çalışan kişileri yeni bir vekaletname ile yetkilendirdikleri bildirilerek gümrük          müşavir yardımcısı ve diğer kişilerin YKTS`ye kaydı yapılırken tevkil yoluyla düzenlenen vekaletnamelerin de kabul edilmesi talep edilmiştir.

Eşyanın sahibine teslimi hususunda Gümrük Yönetmeliğin 94 üncü maddesinde, “Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.” düzenlemesine yer verilerek, gümrük işlemleri sona eren eşyanın “eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilere” teslim edilebileceği düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 02/07/2020 tarihli ve 55492589 sayılı yazıda gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekalet verilmiş bir kişiye teslim edilebileceği gibi, gümrük müşavirlik şirketi adına düzenlenen vekâletnameden yetki verildiğinin anlaşılması halinde de, gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı teslim alma yetkisinin gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı veya gümrük müşavirliği firması personeline tevkil edilebileceği belirtilmiş olup Sisteme yapılacak kayıt ve onay işlemlerinde bu hususun da göz önüne alınması gerekmektedir.

Ayrıca ithalatçı firmanın eşyasını teslim alacak tüm “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” kişilerin tümünün YKTS`ye kaydedilmesi ve tüm kayıtların gümrük idaresince onaylanması gerekmekte olup onay işleminin herhangi bir gümrük müdürlüğünce yapılması teknik olarak mümkün olduğundan gümrük idarelerinde yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için girilen kayıtların tüm gümrük idarelerince onay işleminin yapılması için gereken özenin gösterilmesini gerekmektedir.

Diğer taraftan, eşyanın geçici depolama yerinden çıkışında eşyayı teslim alacak kişiye ilişkin kontroller 27/07/2020 tarihinde başlatılacak olup bu kapsamda Sisteme yapılacak kayıt ve onay işlemlerinde yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması hususunda bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}