02.01.2020 50978438 Deniz limanlarında azami gümrük hizmet ücret tarifesinin 2020 yılında yeniden değerleme oranında arttırılması

02.01.2020 50978438 Deniz limanlarında azami gümrük hizmet ücret tarifesinin 2020 yılında yeniden değerleme oranında arttırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.99[GGM-07]

Konu   :2019/8 Sayılı Genelge (Yeniden

 Değerleme Oranı Üzerinden Artış)

02.01.2020 / 50978438

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :27.03.2019 tarihli ve 42967378 sayılı yazımız.

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi`ni düzenleyen 2019/8 sayılı Genelge ilgide kayıtlı yazımız ile bildirilmişti.

Bilindiği üzere, Genelge`nin 9 uncu maddesinde söz konusu azami ücretlerin her yıl yeniden değerleme artış oranında artırılarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş olduğundan, anılan Genelge ile belirlenen azami ücretler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Hizmetin TanımıTutar (TL)
20’lik Konteyner40’lık, 45’lik Konteyner
a) Tam muayene(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)245343
b) Kısmi muayene(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)208294
c) X-Ray(Konteynerin x-ray alanına taşınması, x-ray taraması, geri taşınması vb. işlemler dâhil)208208
ç) Numune alma(Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşların talebiyle, konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, numune alımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)208208
d) Tartım*(Konteynerin tartım alanına taşınması, tartımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)*Tartım işleminin, yük taşıtları için dolu-boş olarak liman girişinde veya liman içinde yapılması (direkt teslim) halinde, belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.172172

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}