01.11.2017 29163358 SAMANCTA (Numune Alma Kılavuzu Hk.) intranet yayım duyurusu

01.11.2017 29163358 SAMANCTA (Numune Alma Kılavuzu Hk.) intranet yayım duyurusu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.08

Konu   :SAMANCTA-Numune Alma

Kılavuzu Hk.

 

01.11.2017 / 29163358

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :10.10.2012 tarih ve 20933 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımız ekinde dağıtımı yapılan 8/10/2012 tarihli 2012/32 sayılı Genelge ekinde yer alan “Numune Alma Kılavuzu”nda; laboratuvar tahliline gönderilecek eşyadan numune alımına ilişkin hususlar yer almaktadır.

Diğer taraftan, orijinali http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/ web adresinde yer alan, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan ve kısaca SAMANCTA (Sampling Manuel for Customs and Tax Authorities- Gümrük ve Vergi İdarelerinde Numune Alma Kılavuzu) olarak adlandırılan numune alma kılavuzu, bilgi amaçlı olarak Türkçe’ye çevirilmiş olup, söz konusu çeviriye Bakanlığımız internet ve intranet sayfalarında Gümrükler Genel Müdürlüğü bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Ahmet ATASORKUN

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}