01.06.2020 54632329 Gümrük işlemleri biten eşyanın ambar çıkışını yükümlü kayıt sistemine TC si tanıtılmış kişilerin yapabileceği (1 Temmuzda başlayacağı)

01.06.2020 54632329 Gümrük işlemleri biten eşyanın ambar çıkışını yükümlü kayıt sistemine TC si tanıtılmış kişilerin yapabileceği (1 Temmuzda başlayacağı)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :73421605-161.99
Konu   :Ambar Çıkış İşlemleri
01.06.2020 / 54632329
SÜRELİ DAĞITIM YERLERİNE
 
Bilindiği üzere; 1 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mezkur Yönetmeliğinin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.”
Bu kapsamda;
• BİLGE Sisteminde 57 kullanıcı kodu profilinde yetkilendirilen gümrük müşaviri yardımcılarının kendilerine ait BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi ile YKTS Programında Vekâlet Giriş menüsünden vekalet giriş işlemi yapması uygulamasına son verilecektir.
• Firmayı temsile yetkili firma temsilcisi veya gümrük müşaviri tarafından eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenen kişi/kişilerin YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanında “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” şeklinde kaydının yapılması gerekmektedir.
• BİLGE Sisteminde ambar çıkış işlemlerinde eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken bu kutunun doldurulması zorunlu hale getirilmiş olup ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. Kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığı Sistem tarafından kontrol edilerek söz konusu TC Kimlik Numarasının YKTS`de kayıtlı olmaması halinde işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.
Söz konusu düzenleme 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olup işlemlerde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen bu tarihe kadar gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı teslim alacak kişi bilgilerinin YKTS kaydının tamamlanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Demeğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}