01.06.2017 25381897 Elkonulan Alıkonulan ve Süreleri Dolan Eşya ve Araçların Tasfiyesi Ek Elkonulan Alıkonulan ve Süreleri Dolan Eşya ve Araçların Tasfiyesi

01.06.2017 25381897 Elkonulan Alıkonulan ve Süreleri Dolan Eşya ve Araçların Tasfiyesi Ek Elkonulan Alıkonulan ve Süreleri Dolan Eşya ve Araçların Tasfiyesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :30157710-380.01

Konu   :Elkonulan/Alıkonulan ve Süreleri Dolan Eşya ve Araçların Tasfiyesi

 

01.06.2017 / 25381897

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bölge ve bağlantı idareleri ile yapılan değerlendirme toplantılarında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kaçak zannı ile elkonulan eşyanın bir/altı aylık sürelerin dolmasına rağmen tasfiye sürecine başlanılmasında tereddütlerin yaşandığı, bahsi geçen sürelerin sona ermesinden sonra mahkemelerden tasfiye kararı talep edildiği ve bu doğrultuda tasfiye sürecinde gecikmelerin yaşandığı anlaşılmıştır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının “Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay, ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde, gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde eşya derhal tasfiye edilir.” ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur.” hükümleri çerçevesinde,

– Kaçak şüphesiyle elkonulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya için, elkoyma kararı ile birlikte elkonulan eşyanın tasfiyesi yönünde soruşturma aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında mahkemeden karar verilmesinin talep edilmesi,

– Bir ve altı aylık sürelerin sona ermesinden sonra ilgili mahkemeden eşyaya ilişkin verilen herhangi bir kararın olup olmadığının sorulması ve tasfiyeye engel bir kararın bulunmaması halinde derhal tasfiye işlemlerine başlanması,

– Bir ve altı aylık sürelerin sona ermesinden sonra ilgili mahkemeden eşyanın tasfiyesi yönünde karar talebinde bulunulmaması,

– Anılan kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden alıkonulan taşıtlar için, sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmemesi halinde derhal tasfiye işlemlerine başlanması,

Hususunda tüm tasfiye, gümrük, muhafaza ve hukuk birimlerinin talimatlandırılmasını rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}