01.04.2019 43095882 Güney Kore menşeli Dampinge karşı soruşturmanın kayda alınma işleminin teminata bağlanma şeklinde uygulanacağı

01.04.2019 43095882 Güney Kore menşeli Dampinge karşı soruşturmanın kayda alınma işleminin teminata bağlanma şeklinde uygulanacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-114.99

Konu   :Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına

Karşı Soruşturma

 

01.04.2019 / 43095882

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.03.2019 tarihli ve 43069129 sayılı yazıda; 19/03/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2019/9) 8 inci maddesinde yer alan kayda alma düzenlemesinin, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, teminata bağlama şeklinde uygulanması gerektiği hususu bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Kadir TURSUN

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

EK: 1 yazı.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :13300840-114.99

Konu   :Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına

Karşı Soruşturma

 

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:     a) 19.03.2019 tarihli ve 42727347 sayılı yazımız.

b) 26.03.2019 tarihli ve 42927613 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri” tanımlı eşya ithalatında 19/03/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatıldığı; Tebliğin 8. maddesine göre soruşturma konusu eşya ithalatının, Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren soruşturma tamamlanıncaya kadar kayda alınacağı ve soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde söz konusu önlemin kayda alınma tarihinden başlamak üzere uygulanabileceği bildirilmiştir.

İlgi (b)’de kayıtlı yazılarında anılan Tebliğ kapsamında kayda alma işleminin ne şekilde uygulanacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Tebliğ’in 8. maddesinde yer alan kayda alma düzenlemesinin, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11. maddesi çerçevesinde, teminata bağlama şeklinde uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}