İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 3685

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 3685

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 3685

20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı R.G.

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3002.20 numaralı tarife alt pozisyonu ve 6307.90.93.00.00 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“3002.20                     – İnsanlar için kullanılan aşılar:

3002.20.10.00.00       – – SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri)

                                   – – Diğerleri:

3002.20.90.10.00       – – – Çocuk felci aşıları

                                   – – – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar:

3002.20.90.20.11       – – – – Kızamık aşısı

3002.20.90.20.12       – – – – Kabakulak aşısı

3002.20.90.20.13       – – – – BCG aşısı

3002.20.90.20.14       – – – – Karma aşı (DBT)

3002.20.90.20.15       – – – – Kolera aşısı

3002.20.90.20.16       – – – – Tifo aşısı

3002.20.90.20.19       – – – -Diğerleri”

“6307.90.93.00.00      – – – – – EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma                                             sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer

                        maskeler”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
30/12/202031350 (Mükerrer)
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}