COVİD-19 Mesai Saatleri Ek Onay 01.12.2020

COVİD-19 Mesai Saatleri Ek Onay 01.12.2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Sayı     :E-81766081-010.07.02-115

Konu   :COVID 19 Kısıtlama ve Tedbirler-1

            Mesai Saatleri

BAKANLIK MAKAMINA

Koronavirüs (COVID-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından alınan 30/11/2020 tarih ve 46676 sayılı yazıda; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; 02.12.2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin” Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, COVID-19 salgınıyla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla yeni bir karar alınıncaya kadar 02/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

–          Merkez Teşkilatı Birimleri,

–          Rekabet Kurumu,

Helal Akreditasyon Kurumu,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.`de,

çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arası olarak uygulanması, anılan çalışma saatleri içerisinde kesintisiz bir biçimde kamu hizmeti tesis edebilmek adına yemek ve ihtiyaç molalarının dönüşümlü ve kısa tutulması,

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bunların bağlı birimleri ile Serbest Bölge Müdürlüklerinde hizmetin aksamaması amacıyla çalışma saatlerinin, halihazırda uygulandığı şekli ile devam ettirilmesi,

– Ticaret İl Müdürlükleri için söz konusu sürecin Valilikler ile yürütülmesi, hususlarını uygun görüşle arz ederim.

Yahya BABA

Personel Genel Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

 . .2020

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan Yardımcısı

OLUR

. . 2020

Ruhsar PEKCAN

Bakan

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}