2018-11495 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında Karar

2018-11495 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında Karar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ TADİL EDİLEN EKLERİ’NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11495

06.04.2018 tarih ve 30383 Sayılı Mükerrer R.G.

14/3/2017 tarihli ve 7007 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 15/10/2017 tarihli ve 12882449 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ek İçin;

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20180406M1-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}