18.12.2018 39881988 DAĞITIM Yazı- Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi_Ek_Menşe İspat ve Dolas…

18.12.2018 39881988 DAĞITIM Yazı- Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi_Ek_Menşe İspat ve Dolas…

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :38850468-163.99[GGM-YOİKK Menşe]

Konu   :Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

 

18.12.2018 / 39881988

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 24.05.2018 tarihli ve 34605971 sayılı yazımız.

b) 06.07.2018 tarihli ve 35627749 sayılı yazımız.

c) 05.09.2018 tarihli ve 36974537 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarda, menşe ispat ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Otomasyonu Sistemi nin (MEDOS) kurulduğundan bahisle ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra sadece elektronik ortamda, EUR.1/EUR.MED dolaşım belgelerinin 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) ise 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren gerek elektronik olarak gerekse manuel ortamda düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilgide kayıtlı yazılarda da ifade edildiği üzere ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmekte olup, bunun dışında kalan ve hali hazırda her iki usulde de düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı menşe ispat ve dolaşım belgeleri de (EUR.1, EUR.MED dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe Belgesi) 01.01.2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

Diğer taraftan;

– Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında,

– Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında,

– Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde,

düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR.MED dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe Belgesi) gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasını teminen ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (gerek manuel gerekse elektronik ortamda) düzenlenebilecektir.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi ve uygulamanın belirlenen tarihlere uygun olarak eksiksiz yürütülmesini teminen tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}