18.07.2018 35944600 GMBS İletişim Bilgileri Ek GMBS İletişim Bilgileri

18.07.2018 35944600 GMBS İletişim Bilgileri Ek GMBS İletişim Bilgileri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-161.99[GGM-GÜMRÜK

MÜŞAVİRLERİ BİLGİ SİSTEMİ]

Konu   :GMBS – İletişim Bilgileri

 

18.07.2018 / 35944600

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu çalışmaları kapsamında Gümrük müşavirlerinin Bakanlığımız ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri internet sitelerinde kayıtlı olduğu il sayıları, iletişim bilgileri listesi v.b. bilgilerin yer almasına karar verilmiştir.

Bu itibarla; üyelerinizin güncel iletişim bilgilerinin Bakanlığımız web sayfasında yayımlanmasını teminen Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemine Derneklerce girilmesi ile yine bu bilgilerin Derneklerin web sayfasında yayımlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve sözkonusu çalışmanın 06.08.2018 tarihine kadar tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

Ayhan IŞIK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                          Bilgi:

Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri           Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}