15.04.2020 53889966 A.TR ve Menşe belgelerinin Covid-19 mücbir sebeple elektronik düzenlendiği web teyidi ile kabulu, sonradan kontrolün ek …

15.04.2020 53889966 A.TR ve Menşe belgelerinin Covid-19 mücbir sebeple elektronik düzenlendiği web teyidi ile kabulu, sonradan kontrolün ek …

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.01

Konu   :Menşe Belgeleri ve Sonradan

 Kontrolü

15.04.2020 / 53889966

DAĞITIM YERLERİNE

Tercihli ticaret ortağımız ülkelerin yetkili makamlarından Bakanlığımıza iletilen taleplerde, Covid-19 salgınından ötürü sokağa çıkma yasağı ya da sınırlı çalışma koşulları gibi nedenlerle dolaşım ve menşe belgelerinin düzenlenmesinin ve anılan belgelere dair sonradan kontrol taleplerimize ilgili mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yanıt verilmesinin mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Nitekim Avrupa Komisyonu`ndan alınan bir bildirimde, başta A.TR Dolaşım Belgeleri olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili idarelerince onaylanması gereken menşe ve dolaşım belgelerinin ancak elektronik ortamda düzenlenebilecek olması nedeniyle bu belgelerin kabul edilmesi ve Bakanlığımızca yapılan sonradan kontrol taleplerine verilecek yanıtlarda yaşanacak gecikmeler nedeniyle anlayış gösterilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülkelerin idarelerince mücbir sebep nedeniyle sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyidlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi uygun bulunmaktadır.

Aynı şekilde, Bölge Müdürlüklerince halihazırda yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olan sonradan kontrol taleplerine yurtdışı idareler tarafından verilecek yanıtlara ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen cevap verme süresine ilave olarak 6 aylık bir süre daha tanınacak (örneğin normal süre 10 ay ise ek olarak verilecek 6 aylık bir süreyle beraber toplam 16 ay olacak) şekilde işlem tesis edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}