İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 3182

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 3182

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 3182

05.11.2020 tarih ve 31295 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)Dipnot
AB, EFTA, F.ADA.GÜR.B-HER.G.KOREMLZY.SİNG.KOS.VEN.D-8D.Ü.
0713.40.00.00.139905,2999999 

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri ile söz konusu tablonun sonunda yer alan (8) ve (10) numaralı dipnotlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)Dipnot
  AB, EFTA, F.ADA.GÜR.B-HER.G.KOREMLZY.SİNG.KOS.VEN.D-8D.Ü.
1206.00.91.00.193303310,103338,10
1206.00.99.00.193303310,103338,10

(8) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi oranları %0, Toplu Konut Fonu ise 0 EUR/100 kg/net olarak uygulanır.”

(10) 1 Temmuz 2021 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}