27.12.2019 50808227 Ambar çıkış işlemlerinde gümrük müşavir yardımcılarının YKTS kayıt zorunluluğunda süte uzatımı

27.12.2019 50808227 Ambar çıkış işlemlerinde gümrük müşavir yardımcılarının YKTS kayıt zorunluluğunda süte uzatımı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-161.99

Konu   :Ambar Çıkış İşlemleri

27.12.2019 / 50808227

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) (mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nün 07.11.2018 tarih ve 38577485 sayılı yazısı.

b) 15.03.2019 tarihli ve 42533576 sayılı yazımız

c) 06.12.2019 tarihli ve 50106106 sayılı yazımız.

İlgi (c)`de kayıtlı yazımız ile BİLGE sisteminde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği modüle eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarasının da girilebileceği bir kutucuğun ilave edilmesi ve ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken bu kutunun doldurulmasının zorunlu hale getirilmesi, ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığının sistem tarafından kontrol edilerek, kayıtlı olması durumunda çıkış işlemine onay vermesi, kayıtlı değil ise çıkış işlemine onay vermemesi yönünde yapılan düzenlemenin 06.01.2019 tarihinde

devreye alınacağı duyurulmuştur.

Diğer taraftan, ilgi (a)`da kayıtlı yazımız konusu Gümrük Müşavir Yardımcılarının YKTS` ye kayıt işlemleri hususunda ise ilgi (b)`de kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere ;

 Gümrük Müşavir Yardımcılarının YKTS kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi alması ve kullanıcı kodu ile YKTS Programında Vekâlet Giriş menüsünden Vekalet Giriş İşlemi (gümrük müşavirlerinde olduğu gibi) yapması ve ardından herhangi bir gümrük idaresinden onay için başvuru işlemi yapılması,

 BİLGE Kullanıcı kodu şifresi verilebilmesi için, Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurları ihtiva eden noter onaylı vekaletname ile gümrük müşavir yardımcısı izin belgesinin ibrazının yeterli olacağı ve işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince veya yetkilendireceği Gümrük Müdürlüklerince neticelendirilmesi,

Şeklinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; YKTS`ye kayıt işlemleri için giriş yapan kullanıcıya ait elektronik imza kullanılması zorunlu olup gümrük müşavir yardımcılarınca e-imza temininde süre sıkıntısı yaşandığına dair çok sayıda geri bildirim alındığından YKTS`ye kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlabilmesi için ambar çıkış işlemlerine ilişkin yapılan düzenleme 17.02.2020 tarihine ertelenmiş olup bu tarihe kadar gerekli tüm tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}