Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada

16 – 31 Mayıs Süs Bitkileri Referans Kıymet

16 – 31 Mayıs Süs Bitkileri Referans Kıymet

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı     :70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/223-06158                                               Ankara, 15.05.2019 Konu   :Süs Bitkileri İthalatı Referans Fiyatları 16-31 Mayıs 2019   T.C. TİCARET BAKANLIĞI’NA (Gümrükler Genel Müdürlüğü)